Select Page

Dijaki O4A so si ogledali regijski center za ravnanje z odpadki na Barju v Ljubljani. Vsa moderna tehnologija – sortirnice odpadkov, kompostarna, proizvodnja bioplina in njegova izraba za proizvodnjo električne energije – je naredila močan vtis. Po ogledu pa je bil ta vtis še podkrepljen z mislijo o možnostih zaposlitve v tej »tovarni« za predelavo odpadkov.

Dostopnost