Select Page

Dijaki O3C so se v okviru pouka modula gospodarjenje s prostorom in kakovost tal udeležili delavnic na oddelku za geografijo Filozofske fakultete UL.  Delavnice na temo zelena infrastruktura so pripravili in izvedli študentje geografije, naši dijaki pa so aktivno sodelovali s predlogi za trajnostno izrabo prostora v konkretnih primerih: Plečnikov stadion, Gospodarskega razstavišča, strehe vzgojno-izobraževalnih ustanov za Bežigradom in območje nekdanje vojašnice na križišču Dunajska-Topniška.

 

Dostopnost