Select Page

 

Pri strokovnem modul Terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine smo dijakinje in dijaki 2. letnika, smeri okoljevarstveni tehnik, 1. terenske vaje v tem šolskem letu opravili kar na »domačem terenu«. V okolici šole smo izvedli skiciranje in kartiranje dveh šolskih zelenic ter ponovili osnove orientacije. Za izbrano drevo smo ugotavljali dimenzije, opisali vitalnost drevesa ter v knjižnici poiskali osnovne podatke o drevesni vrsti. Ob tem smo ponovili pravila citiranja in navajanja virov. Na najlepši možni način – s poukom na terenu v sončnem dnevu – smo se poslovili od letošnjega poletja.

 

Dostopnost