Select Page

2. terenske vaje za dijake 2. letnika smeri okoljevarstveni tehnik smo izvedli v sodelovanju s strokovnjaki Gozdarskega inštituta RS in organizacije LIFE Artemis. Po uvodnem predavanju o invazivnih tujerodnih rastlinah smo na vodenem sprehodu po Rožniku spoznavali, prepoznavali in vnesli v aplikacijo invazivne tujerodne vrste. Tako smo se dobro pripravili na naslednje terenske vaje, ko bomo kartirali invazivne tujerodne rastline v bližini šole.

Dostopnost