Select Page

Dijaki O4C so 9. 10. 2019 najprej izvedli terenske vaje ob potoku Glinščica. Merili so pretok, pH, električno prevodnost, temperaturo vode in zemlje ob brežini. Spoznali so regulacijo potoka in vpliv tega na potok in okolje. Nato so odšli v Nacionalni inštitut za biologijo, kjer so spoznali delo raziskovalcev na oddelku za biotehnologijo, genetsko toksikologijo in biologijo raka ter na oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov. Izvedeli so mnogo novih reči, ki jih lahko povežejo s svojim bodočim poklicem.

Dostopnost