Select Page

V Tednu pisanja z roko 2020 smo od 20. do 24. januarja izvajali različne dejavnosti: pouk je potekal kot skupinsko delo, delo v paru ali povsem individualno. Dejavnosti in naloge so bile zelo raznolike: dijaki so opisovali svojo pisavo, razmišljali in zapisali, katera besedila še zapisujejo z roko, katerih pa več ne, pisali so različna poustvarjalna besedila, napisali pozdrav na razglednici, vabilo na vizitki, pismo, dnevnik, lepe misli, se kaligrafsko podpisali ali zgolj prepisovali različne vsebine po danih predlogah.

Dostopnost