Select Page

Pri strokovnem modulu Terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine dijaki v 1. polletju dobijo dovolj znanja, da ga lahko preizkusijo in uporabijo pri celostnem raziskovanju pokrajine. Prav zato smo terenske vaje 30. januarja izvedli na območju Medanskih vrat, saj ta zanimiva pokrajina na prehodu iz Ljubljanskega na Kranjsko – Sorško polje ponuja številne možnosti za uporabo različnih metod terenskega dela. Tako smo na terenu: opazovali, skicirali, se orientirali, jemali vzorce, kartirali, merili, fotografirali. Največ meritev smo izvedli ob toplem izviru Straža, kjer je bil tudi naš končni cilj. Tu smo nenačrtovano opravili tudi nekaj kratkih intervjujev s številnimi obiskovalci te izjemne naravne vrednote. Pozorni smo bili tudi na stanje okolja in na žalost opazili tudi nekaj manjših divjih odlagališč odpadkov. Ugotavljali smo potencialne onesnaževalce toplega izvira ter podajali predloge za uporabo tega prostora v prihodnosti. Pri tem smo si bili enotni, naj območje ostane čimbolj v naravnem stanju, predlagamo prepoved neposrednega dostopa z vozili na motorni pogon, namestitev tabel z izobraževalnimi vsebinami ter izvajanje tihih dejavnosti. Pozorni smo bili tudi na lastno okolju prijazno vedenje: ostanke kemikalij, ki smo jih uporabljali pri analizah smo skrbno zbirali in jih ustrezno odstranili, uporabljali smo javni prevoz, veliko smo prehodili. Najmanj uspešni smo bili pri vzdrževanju tišine, saj je ob veliki delovni vnemi, izjemnem sodelovanju v skupinah ter navdušenju nad lastno in skupinsko uspešnostjo ob reševanju nalog res težko biti tiho!

Dostopnost