Select Page

V ponedeljek, 6. 9. 2021, so dijaki četrtega letnika programa okoljevarstveni tehnik obiskali ekološko kmetijo Pr Konc. Kmetija leži na vodovarstvenem območju (območju pomembnem za pitno vodo Ljubljančanov), zato je njena ekološka usmeritev toliko bolj pomembna. Gospodarica kmetije je dijakom razložila, kaj vse je potrebno storiti in česa ne smejo delati, da lahko pridobiš certifikat za ekološko kmetovanje. Razložila je tudi, s čim oskrbujejo meščane.

V ponedeljek, 13. 9. 2021, so si dijaki četrtega letnika smeri okoljevarstveni tehnik ogledali samozadostno bivalno enote v trnovskem parku. Strokovni ogled je bil namenjen utrjevanju znanj iz učinkovite rabe energije in vode, uporabe alternativnih virov energije ob upoštevanju ustrezne gradnje ter čiščenju odpadnih komunalnih voda.

Dostopnost