Select Page

20. aprila 2022 smo na naši šoli organizirali 11. Okoljejado, tradicionalno srečanje dijakinj in dijakov okoljevarstvenih šol Slovenije. Letošnje srečanje smo poimenovali Okoljejada 2020 …. 2022, saj smo ga zaradi zdravstvenih omejitev morali večkrat prestaviti. Gotovo je bil to tudi eden od razlogov, da je bilo druženje izredno prijetno in sproščeno ter seveda tudi poučno. Z Okoljejado smo skušali tudi dijaki okoljevarstvenih programov obeležiti Plečnikovo leto. Na dveh uvodnih predavanjih in triurnem sprehodu po Plečnikovi Ljubljani  smo bili posebej pozorni na okoljski vidik Plečnikovega ustvarjanja.  Ureditev ribje steze pri zapornici na Ljubljanici, vključevanje rastlin, zlasti dreves v zunanje ureditve, uporaba lokalnih kamnin, ponovna uporaba materialov ter načrtovanje arhitekture, ki bo dostopna vsem ljudem, so tisti elementi, ki dokazujejo, kako trajnostne so Plečnikove stvaritve. Letošnja Okoljejada je bila svojevrstna priložnost za povezovanje splošnih in strokovnih znanj ter predvsem navdih za podobna »raziskovanja« tudi v prihodnje.

Dostopnost