3D prezentacija opreme v prostoru

Izdelek naše učenke 2. letnika Hane Dizdarević je eden boljših, ki so nastali pri rednih urah predmeta stavbarstvo – vaje, kjer se dijaki učijo umeščanja pohištva v prostor in na ta način pridobijo občutek za velikost prostora. 3D prezentacija opreme v prostoru je namreč izdelana za projekt enostanovanjske hiše, ki jo narišejo v 2D pri predmetu osnove projektiranja s programom AutoCAD. Vaja je več kot koristna, saj dijaki šele pri izdelavi 3D prezentacije prostora s pohištvom nemalokrat ugotovijo, da so v 2D projektirani prostori stanovanjske hiše, preveliki, premajhni, oz. niso takšni, kot so si jih pri izdelavi projekta predstavljali in želeli.

Model pasovnega temelja

Model detajla pasovnega temelja, ki smo ga obravnavali in risali v 3. letniku gradbenega tehnika pri predmetu IDS (inštalacije in detajli v stavbarstvu) je izdelal dijak Grega Iglič, ki ga zanima izdelava maket, zato je bila izdelava detajla pasovnega temelja le ogrevanje za izdelavo makete hiše, ki jo bo izdelal za 4. izpitno enoto poklicne mature.