Select Page

Alenka Petrič

koordinatorka DEKD

alenka.petric@sggos.si

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) so skupni projekt Sveta Evrope in Evropske komisije, ki je nastal z namenom ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Osnovni cilj je spodbujati zanimanje za dediščino in jo približati čim širšemu krogu ljudi. Vsako leto se v 49 državah, članicah Evropske kulturne konvencije pri Svetu Evrope,  v septembru odvijajo številni brezplačni dogodki, dejavnosti in kulturne prireditve.  Odprejo se vrata kulturnih spomenikov, ki so običajno zaprti za javnost ali so manj dostopni. Dnevi so tematsko zasnovani. Predlagana je skupna evropska tema,  države članice pa izberejo tudi svojo temo na nacionalni ravni.
Posebnost DEKD v Sloveniji je Teden kulturne dediščine (TKD), ki predstavlja vrhunec celoletnega prizadevanja na področju spoznavanja, ohranjanja, varovanja naravne ter kulturne dediščine. Kulturne ustanove, organizacije, društva, šole, vrtci in posamezniki se povezujejo ter sodelujejo pri pripravi zaključnih dogodkov, ki so objavljeni v spletnem napovedniku DEKD in v posebni programski knjižici.

Dostopnost