Select Page

Kamnosek

Kamnosek bo znal organizirati in izvesti dela pri ročni obdelavi kamnitih izdelkov, pri strojni obdela-vi in vgradnji kamnitih elementov. Znal bo izbrati pravo vrsto kamna za različne izdelke. Poznal bo uporabo in vzdrževanje kamnoseškega ročnega orodja in strojev za razrez in obdelavo kamna.

Kamnosek se lahko zaposli v gradbenih in v specializiranih kamnoseških podjetjih pri ročni in strojni izdelavi kamnitih izdelkov in pri njihovem vgrajevanju v objekte. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela kamnitih elementov pri starejših zgradbah.

Štipendije za deficitarne poklice
Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa kamnosek, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/
Napredovanje v višji letnik
Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Zaključek izobraževanja
Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.
Kam naprej
Kamnoseki se lahko zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata na višje strokovne šole, oblikovanje kamna lahko študirajo na Višji strokovni šoli v Sežani.
Tekmovanje Euroskills

Dijaki kamnoseki se vsako drugo leto udeležijo kamnoseškega tekmovanja Festival Kamna, ki je maja v Pliskovici na Krasu. Festival kamna je predtekmovanje za SloveniaSkills, ki poteka konec januarja na Informativi na Gospodarskem razstavišču. Zmagovalec Sloveniaskillsa 2020 je naš kamnosek Rok Vidmar, ki je od 22. do 26. 9. 2021 predstavljal Slovenijo na evropskem tekmovanju EuroskillsGradcu in dosegel odlično 5. mesto. Naš nekdanji dijak Leon Mahnič pa je leta 2014 osvojil srebrno medaljo na Euroskills v Franciji.

 

Kamnoseška ekskurzija

Kamnoseška ekskurzija

V petek, 2. 2. 2024, so se vsi dijaki programa kamnosek udeležili ogleda največjega rudnika naravnega kamna Kamnolom Lipica.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice Letnik
1. 2. 3.
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Sportna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
3 2 2
Osnovna gradbena tehnologija
2 2 2
Strokovno risanje 3
Kamnoseštvo
4 6 8
izbirni moduli 2  3
Dela in poklici v gradbeništvu*
6 4
Lahka gradbena mehanizacija*
7
Podjetništvo*
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD 114 380 418
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 64 53 47
*odprti kurikul
Izvedbeni predmetnik - vajeniška oblika
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice Letnik
1. 2. 3.
Š** D** Š** D** Š** D**
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Sportna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 1 2 0,3 1,7 1 1
Osnovna gradbena tehnologija
OGT 1 1 0,3 1,7 1 1
Strokovno risanje STR 3
Kamnoseštvo
KAM 2 2 2 4 1 7
izbirni moduli 2 1 2
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG 2 5 4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM 1 5
Podjetništvo*
POD 1 1
Praktično usposabljanje z delom (tednov)
PUD 11 23 22
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 32 32 32
*odprti kurikul
** Š = v šoli, D = pri delodajalcu
Dostopnost