Select Page

Comenius Partnerstva (2012-2014)

V šolskih letih 2012/13 in 2013/14 smo sodelovali v projektu Land Surveying in European Context (Lasuec) v okviru programa VZU (vseživljenjsko učenje). Dijaki in učitelji štirih sodelujočih šol (Hameenlinna, Finska; Helsinki, Finska; Formia, Italija; Ljubljana, Slovenija) so spoznavali delo geodetov in posebnosti pouka geodezije.

Koordinator: Andrej Berdajs

Dostopnost