Select Page

Leonardo Partnerstva (2011-2013)

V šolskih letih 2011/12 in 2012/13 smo se pridružili projektu Leonardo da Vinci Partnerstva z naslovom Manual to Career Start. Cilj programa je bil priprava dijakov na uspešen vstop na trg dela. V okviru tega projekta so bili organizirani trije projektni tedni, namenjeni izdelavi priročnika, ki bi dijakom in mentorjem pomagal do učinkovitejše izvedbe delovne prakse ter pripravil dijake na zahteve in potrebe bodočih delodajalcev. Naši partnerji so srednje šole z Madžarske in Finske.

Dostopnost