Select Page

Šport na SGGOŠ

Na SGGOŠ imajo dijaki 1. in 2. letnikov 3 ure ŠVZ na teden, dijaki 3. in 4. letnikov ter dijaki poklicnih programov pa 2 uri ŠVZ tedensko.
Dijaki SGGOŠ imajo pri urah ŠVZ možnost izbire različnih športov. Poleg velike dvorane, ki se lahko pregradi v tri telovadnice, imajo na voljo tudi fitnes, plesno dvorano, prostor za namizni tenis in plezalno steno. Za šolo pa imamo na voljo tudi atletski stadion.

Ob začetku šolskega leta imamo na SGGOŠ športno – spoznavni tabor za dijakinje in dijake 1. letnikov SSI. Vsako šolsko leto izvedemo 3 športne dneve: jesenskega, zimskega in pomladanskega.

Na šoli deluje tudi plesna skupina, ki se vsako leto predstavi tudi na informativnem dnevu. V plesno skupino so povabljena tako dekleta, kot fantje.

V okviru interesnih dejavnosti vsako leto organiziramo smučanje na ledeniku Molltal za dijake, ki želijo smučati na zahtevnejših smučarskih terenih. Smučišče je na višini 3000m, kar pomeni, da so odlični snežni pogoji tudi v zimah, ko v dolinah ni dovolj snega.

Dostopnost