Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti (DS) so vsi dijaki SGGOŠ Ljubljana. Aktivnosti DS vodijo in usmerjajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti, ki izvolijo predsednika, namestnika in tajnika DS. Predsednik sklicuje srečanja DS in se udeležuje sestankov DS na občinski in državni ravni. DS ima svojega mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev. DS oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše delovanje šole in za prijetnejše počutje dijakov pri pouku in ostalih dejavnostih.

Predsednik DS SGGOŠ v š. l. 2021/22: Taya Černe, T4B

Člana predsedstva:  Zara Halec Makovec, O3C in Eman Šaćirović, T4B

Nejc Kastelic, prof. matematike

mentor dijaške skupnosti SGGOŠ

E-naslov: nejc.kastelic@sggos.si

 

Gregorjevo na SGGOŠ

Gregorjevo na SGGOŠ

Dijakinje in dijaki SGGOŠ so si v tednu od 7. 3. – 11. 3. 2022 pošiljali ljubezenska in prijateljska pisma za Gregorjevo. 

Božiček na SGGOŠ

Božiček na SGGOŠ

Kot vsako leto, nas je tudi letos obiskal božiček – ravnatelj Gvido Jager.

Božiček za en dan

Božiček za en dan

13 SGGOŠevcev je pomagalo pripravljati darila pri dobrodelni akciji Božiček za dan dan.

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan

S 1. 9. 2021 je šolanje na SGGOŠ na novo začelo 256 dijakov 1. letnikov.

Zadnji šolski dan, 24. 6. 2021

Zadnji šolski dan, 24. 6. 2021

Šolsko leto 2020/21 smo zaključili s kratko prireditvijo ob dnevu državnosti in podelitvijo spričeval in priznanj. Odlični dijaki so prejeli tudi čokolado.