Zaposleni

Gvido Jager ravnatelj 01 5600 404 gvido.jager@sggos.si
Petra Žirovnik Grudnik pomočnica ravnatelja 01 5600 416 petra.zirovnik-grudnik@sggos.si
IME IN PRIIMEK RAZREDNIK SPLETNI NASLOV PODROČJE POUČEVANJA
Berdajs Andrej   andrej.berdajs@sggos.si Geodetski predmeti
Besednjak Maja   maja.besednjak@guest.arnes.si Geografija, družboslovni predmeti
Bešter Neža   nezka.bester@sggos.si Informatika
Bitenc Jakob G2E jakob.bitenc@guest.arnes.si Geodetski predmeti
Bizjak Martina   martina.bizjak@sggos.si Športna vzgoja
Brunček Janko N2D janko.bruncek@sggos.si Praktični pouk
Carli Arsović Bojana T4A bojana.carli-arsovic@sggos.si Športna vzgoja
Debevc Miha   miha.debevc@sggos.si Organizator PUD
Dizdarević Mehić Medina   medina.dizdarevic-mehic@sggos.si Pedagoginja
Djokić Dimitrije   dimitrije.djokic@sggos.si Geodetski predmeti
Došler Miha   miha.dosler@sggos.si Gradbeniški predmeti
Florjanič Staša   stasa.florjanic@sggos.si Angleščina
Goričan Vojko   vojko.gorican@sggos.si Športna vzgoja
Hanžek Šušteršič Iza   iza.hanzek-sustersic@sggos.si Matematika
Hernaus Tatjana   tatjana.hernaus@sggos.si Matematika
Hribernik Klavdija GO4C klavdija.hribernik@sggos.si Matematika
Jurček Robert U1B robert.jurcek@sggos.si Okoljevarstveni predmeti
Justin Irena GO3C irena.justin@sggos.si Slovenščina
Juvan Berič Ksenija T2B ksenija.juvan-beric@sggos.si Slovenščina
Kadunc Nina T3B nina.kadunc@sggos.si Gradbeniški predmeti
Kokelj Snežna T2C snezna.kokelj@sggos.si Slovenščina
Kolar Nataša   natasa.kolar@sggos.si Matematika / fizika
Korun Robert U2B robert.korun@sggos.si Praktični pouk
Žnidaršič Sebastijan   sebastijan.znidarsic@sggos.si Praktični pouk
Kristan Dejan   dejan.kristan@sggos.si Praktični pouk
Križnar Borut   borut.kriznar@sggos.si Okoljevarstveni predmeti
Krpan Bojan   bojan.krpan@guest.arnes.si Kemija
Kukec Miha   miha.kukec@sggos.si Matematika / fizika
Kumer Mateja KRZ1C mateja.kumer@sggos.si Gradbeništvo
Lazić Aleksandar N1D aleksandar.lazic@sggos.si Športna vzgoja
Leskošek Karmen   karmen.leskosek@sggos.si Okoljevarstvo
Lipush Rebernak Tilen KRZ2C tilen.lipush-rebernak@sggos.si Praktični pouk
Lončar Klemenčič Mery T1C mery.loncar-klemencic@sggos.si Gradbeniški predmeti
Mandeljc Matej P2A matej.mandeljc@sggos.si Angleščina
Maze Maja O1D maja.maze@sggos.si Matematika / fizika
Mezgec Karin   karin.mezgec@sggos.si Okoljevarstveni predmeti
Mrak Merhar Irena O2D irena.mrak-merhar@sggos.si Matematika / informatika
Odlazek Ana T1A ana.odlazek@sggos.si Športna vzgoja
Petrič Alenka PT1 alenka.petric@sggos.si Gradbeniški predmeti
Pirnovar Kadrijevič Dagmar   dagmar.pirnovar-kadrijevic@sggos.si Pedagoginja
Planinc Jerca T4B  jerca.planinc@sggos.si Slovenščina
Postolova Biljana   biljana.postolova@sggos.si Gradbeniški predmeti
Pregl Majda   majda.pregl@sggos.si Gradbeniški predmeti
Prodan Karin T1B karin.prodan@sggos.si Gradbeniški predmeti
Pšenica Tomaž T2A tomaz.psenica@sggos.si Družboslovni predmeti
Repar Alma   alma.repar@sggos.si Knjižničarka
Slemenšek Lucija   lucija.slemensek@sggos.si Laborantka
Suhadolnik Bojana   bojana.suhadolnik@sggos.si Angleščina
Ševerkar David T3A david.severkar@sggos.si Gradbeniški predmeti
Šmalc Bernarda PT2 bernarda.smalc@sggos.si Angleščina
Tomšič Grgurič Alenka   alenka.tomsic-grguric@sggos.si Slovenščina
Trček Silvo U3B silvo.trcek@sggos.si Praktični pouk
Vodopivec Rok G1E rok.vodopivec@sggos.si Geodetski predmeti
Vogrič Matjana KRZ3C matjana.vogric@sggos.si Družboslovni predmeti
Vrčkovnik Renata   renata.vrckovnik@sggos.si Pedagoginja
Zelnik Janja   janja.zelnik@sggos.si Nemščina, knjižnica
Zidar Šmic Vanja   vanja.zidar-smic@sggos.si Družboslovje
Zupančič Jure P1A jure.zupancic1@guest.arnes.si Gradbeniški predmeti
Žakelj Franci P3A franci.zakelj@sggos.si Praktični pouk
Žirovnik Grudnik Petra   petra.zirovnik-grudnik@sggos.si Gradbeniški predmeti

 

 

 

 

Administrativno in tehnično osebje      
Karmen Hrnčič tajnik v VIZ karmen.hrncic@sggos.si 01 5600 413
Janko Janežič hišnik janko.janezic@sggos.si  
Dušan Seliškar vzdrževalec učne opreme dusan.seliskar@sggos.si  
Mojca Šaranović Šinkovec računovodkinja, tajnik v VIZ mojca.saranovic-sinkovec@sggos.si 01 5600 400
Bojan Vaupotič administrator, knjigovodja bojan.vaupotic@sggos.si 01 5600 406
Bašagić Zemka čistilka zemka.basagic@sggos.si  
Sakonjić Sedija čistilka sedija.sakonjic@guest.arnes.si  

 

 

Dostopnost