Select Page

V šolskem letu 2024/25 vpisujemo:

– 1 oddelek (28 mest) programa gradbeni tehnik PTI

Prijavite se lahko do 17. maja 2024 s prijavo za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja (obrazec DZS 1,20), ki jo snamete s spletne strani MIZŠ ali kupite v papirnici.

24. maja 2024 bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno stanje prijav po programih in šolah.

3. junij 2024 je zadnji dan za prenos prijav.

Vpis: junij 2024 (natančen datum vam bomo poslali).

Več informacij o vpisu dobite v šolski svetovalni službi pri Dagmar Pirnovar (01 5600 444).

Dostopnost