Select Page

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (IND) so sestavni del predmetnika vseh izobraževalnih programov. Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika.

IND se vrednoti z opravil/ni opravil. Brez uspešno opravljenih interesnih dejavnosti ni mogoče napredovati v višji letnik.

Izobraževalni program
              Obvezni del (ure)
      Prostoizbirni del (ure)
1. letnik NPI
52
12
2. letnik NPI
28
4
1. letnik SPI
54
10
2. letnik SPI
40
20
3. letnik SPI
32
0
1. letnik SSI
85
11
2. letnik SSI
69
27
3. letnik SSI
68
28
4. letnik SSI
52
12
1. letnik PTI
45
19
2. letnik PTI
27
5

Petra Žirovnik Grudnik, uni. dipl. inž. arh.

organizatorka interesnih dejavnosti

petra.zirovnik-grudnik@sggos.si

Robert Evačič, uni. dipl. inž. arh.

organizator interesnih dejavnosti

robert.evacic@sggos.si

 

Interesne dejavnosti sestavlja obvezni del, ki je odvisen od izobraževalnega programa (športni dnevi, kulturni dnevi, eko dan, obisk sejma DOM, strokovna ekskurzija) in prostoizbirnih vsebin, ki si jih dijak lahko izbere v okviru projektnega tedna. Projektni teden, ki je obvezen za vse dijake, poteka zadnji teden v decembru. Več o interesnih dejavnostih po posameznih programih je objavljeno v Vodniku po SGGOŠ.

Projektni teden

Projektni teden

Med 18. 12. in 22. 12. 2023 smo na šoli izvedli projektni teden, na katerem so dijaki lahko izbirali med 42 različnimi delavnicami.

Spoznajmo svojo prestolnico

Spoznajmo svojo prestolnico

Profesorici Matjana Vogrič in Snežna Kokelj sta med projektnim tednom, od 18. 12. do 22. 12. 2023, organizirali delavnico, na kateri so dijaki spoznavali Ljubljano.

Tečaj za voditelja čolna

Tečaj za voditelja čolna

Med projektnim tednom, od 17. 12. do 21. 12. 2023, je na šoli potekala tudi delavnica Tečaj za voditelja čolna.

Po manj znanih vrhovih okoli Ljubljane

Po manj znanih vrhovih okoli Ljubljane

Skupina dijakov se je pod mentorstvom prof. Mihe Debevca, povzpela na Klobuk, Stražni vrh, Trato, Kamenščico, Gradišče, Dvorski in Staneški hrib.

Eko dan – Krajinski park Barje

Eko dan – Krajinski park Barje

Dijakinje in dijaki 1. letnikov smeri gradbeni in geodetski tehnik so se v okviru eko dneva sprehodili po Krajinskem parku Barje.

Dostopnost