h

Vpisna mesta in rokovnik

V šolskem letu 2022/23 vpisujemo:

Program Razpisano število oddelkov/mest
tehniška gimnazija 1/28
gradbeni tehnik 3/84
geodetski tehnik 1/28
okoljevarstveni tehnik 1/28
zidar (tudi vajeniška oblika) 1/26
tesar 1/26
pečar – polagalec keramičnih oblog 1/26
kamnosek (tudi vajeniška oblika) 1/26
upravljalec težke gradbene mehanizacije 1/26
pomočnik pri tehnologiji gradnje 1/16

Prijavite se lahko do 4. aprila 2022 s prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole (obrazec DZS 1,20), ki jo snamete s spletne strani MIZŠ ali kupite v papirnici. Kandidati oddajo izpolnjeno vlogo sami (ni potreben žig šole in podpis ravnatelja) na naslov šole po pošti (ne priporočeno, ne s povratnico).
8. aprila 2022 bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno stanje prijav po programih in šolah (vse informacije bodo imeli tudi šole).
25. april 2022 je zadnji dan za prenos prijav.
Vpis bo potekal med 16. junijem in 20. junijem 2022. Kandidati, ki so se prijavili, bodo vabilo za vpis prejeli v začetku meseca junija 2021 na naslov, ki so ga navedli v prijavnici.
Več informacij o vpisu dobite v šolski svetovalni službi pri Dagmar Pirnovar (01 5600 444).

h

Informacija o izvajanju programov v vajeniški obliki

Vajeniška oblika izobraževanja se od t. i. šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa (okvirno 56 tednov v treh letih) izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (v šolski obliki znaša 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih).

Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod rubriko Vpis v srednje šole in naslovom Učna mesta.

Šolska in vajeniška oblika izobraževanja sta si enakovredni in zagotavljata udeležencem povsem enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo in enako možnost za nadaljevanje izobraževanja. Prednost vajeniške oblike je, da udeležencu omogoča zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem in nabiranje praktičnih izkušenj, ki so pomembne za poklicno kariero, saj večajo možnosti za zaposlitev po končanem izobraževanju. V času izobraževanja ima dijak, ki se bo v programu izobraževal v vajeniški obliki, povsem enake pravice in obveznosti kot dijak, ki bo v isti program vpisan v šolski obliki.

Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: ZIDAR – VAJENIŠKA OBLIKA). Tudi prijavni in vpisni postopek ter roki za vpis so enaki.