Dnevi evropske kulturne dediščine

Alenka Tomšič Grgurič, prof.; Tatjana Hernaus, prof.

koordinatorici DEKD na SGGOŠ Lj.

dekd_logoDnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) so skupni projekt Sveta Evrope in Evropske komisije, ki je nastal z namenom ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Osnovni cilj je spodbujati zanimanje za dediščino in jo približati čim širšemu krogu ljudi. zvkd_logoVsako leto se v 49 državah, članicah Evropske kulturne konvencije pri Svetu Evrope,  v septembru odvijajo številni brezplačni dogodki, dejavnosti in kulturne prireditve.  Odprejo se vrata kulturnih spomenikov, ki so običajno zaprti za javnost ali so manj dostopni. Dnevi so tematsko zasnovani. Predlagana je skupna evropska tema,  države članice pa izberejo tudi svojo temo na nacionalni ravni.
Posebnost DEKD v Sloveniji je Teden kulturne dediščine (TKD), ki predstavlja vrhunec celoletnega prizadevanja na področju spoznavanja, ohranjanja, varovanja naravne ter kulturne dediščine. Kulturne ustanove, organizacije, društva, šole, vrtci in posamezniki se povezujejo ter sodelujejo pri pripravi zaključnih dogodkov, ki so objavljeni v spletnem napovedniku DEKD in v posebni programski knjižici.

DEKD 2018 NA SGGOŠ LJUBLJANA

V evropskem letu kulturne dediščine 2018 smo pozornost namenili skupni slovenski temi Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. Od 24. septembra do 5. oktobra bomo z različnimi dejavnostmi nadgradili spoznavanje naravne in kulturne dediščine, kot preplet naših šolskih dediščinskih vsebin iz preteklih let.

DEKD 2018: Ravnateljev nagovor ob zaključku

DEKD 2018: Ravnateljev nagovor ob zaključku

Spoštovani kolegice in kolegi, dijakinje in dijaki, S 5. oktobrom 2018 na naši šoli zaključujemo letošnjo (sicer vseevropsko) akcijo,  imenovano Dnevi evropske kulturne dediščine oz. krajše DEKD, ki je to leto potekala pod naslovom: Kjer preteklost sreča prihodnost....

DEKD 2018: Branje pod milim nebom

DEKD 2018: Branje pod milim nebom

Knjiga, nepogrešljiva graditeljica dediščine znanja Kaj sem prebral včeraj, da sem danes bogatejši za vsaj eno spoznanje, znanje, ki ga bom jutri lahko uporabil in gradil naprej? Danes sodi branje med najpogostejše načine pridobivanja znanja, ozaveščanja spoznanj in...

DEKD 2018: Izziv kamna – 28. 9. 2018

DEKD 2018: Izziv kamna – 28. 9. 2018

Slovenija je bogato posejana s kamnom, zlasti Kras, ki s svojo značilno kulturno krajino navdihuje tamkajšnje prebivalce in obiskovalce prav zato, ker so znali ohraniti bogato kamnoseško izročilo. Kamen so tam še pred drugo svetovno vojno obdelovali pri vsaki hiši....

Zgodbe o drevesih in Ljubo doma – 27. 9. 2018

Zgodbe o drevesih in Ljubo doma – 27. 9. 2018

Drevesa so najmogočnejša bitja: zakoreninjena v zemlji, se vzpenjajo najvišje in živijo najdlje. Drevo je zaradi svoje dolgoživosti od nekdaj simbol življenja. Med človekom in drevesom se je v zgodovini spletla posebna vez, človek je drevesa sadil, jih negoval in...

DEKD 2018: Delavnica izdelovanja naravne kozmetike – 26. 9. 2018

DEKD 2018: Delavnica izdelovanja naravne kozmetike – 26. 9. 2018

Danes so nas dekleta, ki si želijo biti zdrava in tudi lepa, med izdelovanjem naravne kozmetike opozorila, da ob uporabi kozmetike, ki jo nanašamo na kožo, v notranjost telesa na žalost prodrejo tudi številne zdravju škodljive kemične snovi. S čebeljimi pridelki lahko...

DEKD 2018: Tako smo se (z)gradili

DEKD 2018: Tako smo se (z)gradili

Temelji izobraževanja v gradbeništvu na Slovenskem so bili postavljeni daljnega leta 1888, ko je bila ustanovljena šola za lesno industrijo in stavbno mizarstvo, ki se je v začetku 20. stoletja preimenovala v državno obrtno šolo z več oddelki. Po 2. svetovni vojni je...

Dostopnost