Select Page

Šolski referat in tajništvo

V šolskem referatu lahko:

  • potrjujete izpolnjena in podpisana potrdila o vpisu
  • potrjujete izpolnjene in podpisane vloge za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice
  • dobite izpis iz evidence za izgubljeno, uničeno ali poškodovano javno listino (spričevalo, obvestilo o uspehu).

Vloga za izpis iz evidence (obrazec)
V referatu dobite naslednje obrazce: potrdilo o vpisu, prijavnico k izpitu, prijavo dijaka/-inje na šolsko prehrano, vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice.

V tajništvu lahko:

  • prevzamete neprevzeto spričevalo (izključno dijaki oz. starši ob predložitvi osebnega dokumenta)
  • oddate izpolnjene prijavnice k izpitu
  • oddate vloge za dodelitev statusov.

 

Dostopnost