Select Page

Pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) v gradbeništvu

SGGOŠ je pooblaščena za izvajanje ugotavljanja in potrjevanja štirih nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Izvajalec/izvajalka betonskih del

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj

Hišnik/hišnica

Nacionalna poklicna kvalifikacija (v nadaljevanju NPK) se izvaja v skladu z:

 • Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in
 • Pravilnikom o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

NPK je uradno potrdilo, s katerim lahko posameznik dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

CERTIFICIRANJE ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE JE NAMENJENO:

 • odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 • odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
 • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to  pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

POGOJI ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobi oseba, ki je stara najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni dopolnila 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje.

PRIDOBITEV CERTIFIKATA je mogoča v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer:

 • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti,
 • na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih, ali na drug način.

Pri nas lahko kandidati pridobijo certifikat za naslednje NPK:

 1. Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577011)
 2. Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853011)
 3. Vodja projektne naloge (3400.004.5.1)
 4. Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka (0222868011)
 5. Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka (2288642011)
 6. Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka (3875253011)
 7. Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka (4002503011)
 8. Polagalec/polagalka talnih oblog (4807801011)
 9. Strojni obdelovalec kamna/strojna obdelovalka kamna (4878767011)
 10. Hišnik/hišnica (8140.003.4.1)
 11. Viličarist/viličaristka (8400.014.3.1)
 12. Montažer kamna/montažerka kamna (8636238011)

KANDIDAT POTREBUJE ZA PRIJAVO:
– vlogo za pridobitev NPK-ja (Vloga),
– življenjepis (Primer CV, navodila za CV),
– fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, original na vpogled,
– fotokopije spričeval in obvestil o uspehu, original na vpogled (po potrebi uradni prevod),
– zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja gradbenih del,
– referenčna pisma (dokazila o izkušnjah v gradbeništvu).

Kandidati naj pošljejo vlogo z vsemi potrebnimi prilogami v skladu z razpisnimi pogoji in prijavnimi roki na naslov:

SGGOŠ Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana.

 

Karin Prodan

svetovalka za NPK

Telefon: 01 5600 400

E-naslov: karin.prodan@sggos.si

Uradne ure: petek od 8.00 do 9.30, kabinet 227

Dostopnost