Select Page

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Pomočnik pri tehnologiji gradnje bo znal uporabljati različna ročna gradbena orodja in lahko gradbeno mehanizacijo pri gradnji različnih konstrukcijskih elementov zgradb, njihovi izolaciji in končni obdelavi.
Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja
Zaključni izpit obsega: izdelek oziroma storitev in zagovor.
Kam naprej

Pomočnik pri tehnologiji gradnje se lahko zaposli v gradbenih podjetjih kot pomočnik, lahko pa nadaljuje šolanje v srednjem poklicnem izobraževanju in se izuči za izbran gradbeniški poklic.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice
Letnik
 
1.
2.
Slovenščina
SLO
2
3
Matematika
MAT
2
3
Družboslovje
DRU
2
2
Naravoslovje
NAR
2
1,5
Športna vzgoja
ŠVZ
2
2
Gradnja
GRD 2+5 1+5
Gradbeni elementi
GRE
2
2
Upravljanje lahke gradbene mehanizacije LGM 1+5 1+5
Angleški jezik stroke*
AJS
2
2
Pomožna gradbena dela*
PGD
5
 
Stroji in kovine*
SIK  
5
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
76
76
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 64 32
*odprti kurikul

 

Dostopnost