Select Page

Od naših začetkov do danes

zgodovina SGGOŠ

Stavba vajeniške oz. poklicne šole

1888: z ustanovitvijo šole za lesno industrijo in stavbno mizarstvo postavljeni temelji izobraževanja v gradbeništvu.

1957: velike potrebe po gradbenih delavcih in izvajanje gradbeniškega izobraževanja na različnih lokacijah narekujejo gradnjo nove gradbene šole.

1959: odprtje nove šolske stavbe z delavnicami intelovadnico ter pripadajočim domom učencev.

1968: v neposredni bližini vajeniške šole zgrajena Gradbena tehnična šola – izobraževanje za poklica gradbeni in geodetski tehnik.

zgodovina SGGOŠ

Stavba tehniške gradbene šole

70. leta: »vajeniška« šola postane »poklicna«.

1984: združitev poklicne in tehnične šole, nastane Srednja gradbena šola Ivana Kavčiča.

Konec 80. let: kriza v gradbeništvu prinese nov izobraževalni program – ekonomski tehnik.

1991: tri izobraževalne enote: enota gradbeni in geodetski tehnik ter enota ekonomski tehnik, delujoči v stavbi na Dunajski 102, in enota poklicna šola na lokaciji Kardeljeva ploščad 28 a.

zgodovina SGGOŠ

Pogled na novo telovadnico

1992: postanemo SGEŠ – Srednja gradbena in ekonomska šola Ljubljana.

2000: nova organizacijska shema: javni zavod Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana (SGGEŠ Ljubljana), ki ga sestavljata Srednja poklicna šola ter Srednja strokovna šola.

2008: nova športna dvorana in nov izobraževalni program okoljevarstveni tehnik.

2012: Srednja poklicna šola in Srednja strokovna šola se združita v en zavod z novim imenom: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana.

2015: šolanje zaključi zadnja generacija programa ekonomski tehnik.

Dostopnost