Zaposleni

Gvido Jager ravnatelj 01 5600 404 gvido.jager@sggos.si
Petra Žirovnik Grudnik pomočnica ravnatelja 01 5600 416 petra.zirovnik-grudnik@sggos.si
IME IN PRIIMEK RAZREDNIK SPLETNI NASLOV PODROČJE POUČEVANJA
Berdajs Andrej   andrej.berdajs@sggos.si Geodetski predmeti
Besednjak Maja T1C maja.besednjak@guest.arnes.si Družboslovni predmeti
Bešter Neža   nezka.bester@sggos.si Informatika
Bitenc Jakob G1F jakob.bitenc@guest.arnes.si Geodetski predmeti
Bizjak Martina   martina.bizjak@sggos.si Športna vzgoja
Brunček Janko KRZ3C janko.bruncek@sggos.si Praktični pouk
Carli Arsović Bojana T3A bojana.carli-arsovic@sggos.si Športna vzgoja
Debevc Miha   miha.debevc@sggos.si Organizator PUD
Djokić Dimitrije   dimitrije.djokic@sggos.si Geodetski predmeti
Došler Miha   miha.dosler@sggos.si Gradbeniški predmeti
Goričan Vojko   vojko.gorican@sggos.si Športna vzgoja
Hernaus Tatjana   tatjana.hernaus@sggos.si Matematika
Hribernik Klavdija   klavdija.hribernik@sggos.si Matematika
Jurček Robert U3B robert.jurcek@sggos.si Okoljevarstveni predmeti
Justin Irena GO2C irena.justin@sggos.si Slovenščina
Juvan Berič Ksenija T1B ksenija.juvan-beric@sggos.si Slovenščina
Kadunc Nina T2B nina.kadunc@sggos.si Gradbeniški predmeti
Kastelic Nejc GO3C nejc.kastelic3@guest.arnes.si Matematika
Kokelj Snežna T1D snezna.kokelj@sggos.si Slovenščina
Kolar Nataša   natasa.kolar@sggos.si Matematika / fizika
Korun Robert U1B robert.korun@sggos.si Praktični pouk
Kotnik Srečko N1D srecko.kotnik@sggos.si Praktični pouk
Kristan Dejan   dejan.kristan@sggos.si Praktični pouk
Križnar Borut   borut.kriznar@sggos.si Okoljevarstveni predmeti
Krstič Florjanič Staša   stasa.krstic-florjanic@sggos.si Angleščina
Kukec Miha N2D miha.kukec@sggos.si Matematika / fizika
Lazić Aleksandar T4A aleksandar.lazic@sggos.si Športna vzgoja
Lipush Rebernak Tilen KRZ1C tilen.lipush-rebernak@sggos.si Praktični pouk
Lončar Klemenčič Mery   mery.loncar-klemencic@sggos.si Gradbeniški predmeti
Mandeljc Matej P1A matej.mandeljc@sggos.si Angleščina
Perko Ada Marjana   marjana-ada.perko@sggos.si Okoljevarstveni predmeti
Mezgec Karin O4C karin.mezgec@sggos.si Okoljevarstveni predmeti
Mrak Merhar Irena O1E irena.mrak-merhar@sggos.si Matematika / informatika
Petrič Alenka PT2 alenka.petric@sggos.si Gradbeniški predmeti
Pezdirc Kolnik Marjana   marjana.pezdirc-kolnik@sggos.si Družboslovni predmeti
Pirnovar Kadrijevič Dagmar   dagmar.pirnovar-kadrijevic@sggos.si Pedagoginja
Planinc Jerca T3B  jerca.planinc@sggos.si Slovenščina
Postolova Biljana KR2C biljana.postolova@sggos.si Gradbeniški predmeti
Potočar Marinka   marinka.potocar@sggos.si Geodetski predmeti
Pregl Majda   majda.pregl@sggos.si Gradbeniški predmeti
Prodan Karin   karin.prodan@sggos.si Gradbeniški predmeti
Pšenica Tomaž T1A tomaz.psenica@sggos.si Družboslovni predmeti
Repar Alma   alma.repar@sggos.si Knjižničarka
Suhadolnik Bojana GT4B bojana.suhadolnik@sggos.si Angleščina
Ševerkar David T2A david.severkar@sggos.si Gradbeniški predmeti
Škrjanec Marjan   marjan.skrjanec1@guest.arnes.si Praktični pouk
Šmalc Bernarda PT1 bernarda.smalc@sggos.si Angleščina
Štembal Capuder Maja   maja.stembal-capuder@sggos.si Gradbeniški predmeti
Tomšič Grgurič Alenka   alenka.tomsic-grguric@sggos.si Slovenščina
Trček Silvo U2B silvo.trcek@sggos.si Praktični pouk
Vodopivec Rok   rok.vodopivec@sggos.si Geodetski predmeti
Vogrič Matjana P3A matjana.vogric@sggos.si Družboslovni predmeti
Vrčkovnik Renata   renata.vrckovnik@sggos.si Pedagoginja
Zupančič Jure   jure.zupancic1@guest.arnes.si Gradbeniški predmeti
Zver Sonja   sonja.zver@guest.arnes.si Nemščina
Žakelj Franci P2A franci.zakelj@sggos.si Praktični pouk
Žirovnik Grudnik Petra   petra.zirovnik-grudnik@sggos.si Gradbeniški predmeti

 

 

 

 

Administrativno in tehnično osebje      
Karmen Hrnčič tajnik v VIZ karmen.hrncic@sggos.si 01 5600 413
Janko Janežič hišnik janko.janezic@sggos.si  
Dušan Seliškar vzdrževalec učne opreme dusan.seliskar@sggos.si  
Mojca Šaranović Šinkovec računovodkinja, tajnik v VIZ mojca.saranovic-sinkovec@sggos.si 01 5600 400
Bojan Vaupotič administrator, knjigovodja bojan.vaupotic@sggos.si 01 5600 406
Bašagić Zemka čistilka zemka.basagic@sggos.si  
Sakonjić Sedija čistilka sedija.sakonjic@guest.arnes.si