Tehniški dan

Na SGGOŠ Ljubljana izvajamo tehniške dneve za učence 8. in 9. razredov OŠ. Na njih ob različnih delavnicah predstavimo poklice, za katere izobražujemo.

Potek tehniškega dne

9.00 – Prihod

Učenci se razdelijo na tri približno enako velike skupine:

Koordinator

Robert Jurček, univ. dipl. inž. str.
e-pošta: robert.jurcek@sggos.si

Skupina A:

1. delavnica: delo v laboratoriju, meritve zemlje in vode (okoljevarstveni tehnik)

2. delavnica: izdelava ptičje hišice (tesar)

9.10 – 1. delavnica

10.25 – Malica in ogled šole

11.00 – 2. delavnica

12.15 – Odhod

Skupina B:

1. delavnica: merjenje razdalje s teodolitom v okolici šole (geodetski tehnik)

2. delavnica: izkles hišne številke iz kamna (kamnosek)

 

Skupina C:

1. delavnica: risanje tlorisa hiše z računalniškim programom v računalnici (gradbeni tehnik)

2. delavnica: izdelava mozaika (pečar) in krogle iz siporeksa (zidar)

 

Vsak učenec se udeleži dveh delavnic v sklopu ene skupine, vsi učenci pa lahko poskusijo upravljati bager na dvorišču ali simulator (upravljalec težke gradbene mehanizacije).

Dostopnost