Select Page

Dijaki so si v okviru projektnega tedna ogledali gradbišče predora Karavanke. Vodja ELEA IC Marko Žibert, Nejc Povšič in doc. dr. Jure Klopčič so nam podrobno, poglobljeno in strokovno predstavili proces izkopa predora s poudarkom na geološke razmere, gradbeno mehanizacijo, ter edinstvenost karavanškega predora kot prvega na svetu, ki za gradnjo uporablja mikroarmiran beton.

Dostopnost