SloveniaSkills 2022

Finalno šolsko tekmovanje v kamnoseštvu – SloveniaSkills 2022 je potekalo od 15. do 18. septembra 2022 v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Na tekmovanju so se pomerili trije tekmovalci. Med njimi je bil tudi dijak SGGOŠ Jaša Strden, katerega mentor je profesor Janko Brunček. Tekmovalna naloga – izdelava kamnite konzole je obsegala pripravo šablon in kontrolnih šablon, izkles masivne profilirane konzole z zahtevnim detajlom na čelni strani, ki so ga tekmovalci izdelali po lastni zamisli v okviru dogovorjenih končnih mer. Tekmovanje je intenzivno potekalo tri dni. Zaključilo se je z oceno izdelkov, ki jih je ocenjevala strokovna komisija.V nedeljo, zadnji dan sejma, je bila slavnostna razglasitev rezultatov. V panogi – kamnoseštvo je prvo mesto osvojila Sibila Leskovec (VSŠ Sežana), drugo mesto je osvojil Urban Mužina (VSŠ Sežana), tretje mesto pa naš dijak Jaša Strden (SGGOŠ).

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!

4. mesto na mednarodnem tekmovanju ICYSS

Klavdija Kalan Krošlin in Vasilij Milić iz 4. letnika smeri geodetski tehnik sta dosegla neverjeten uspeh. Z nalogo Analiza geometrije načrtov jam iz katastra s podatki terestričnega laserskega skeniranja sta v tekmovanju International Conference of Young Social Scientists (ICYSS), ki je potekalo online iz Beograda od 19. 5. do 23. 5. 2022, dosegla 4. mesto. V nalogi sta pridobila načrte treh jam iz katastra in jih primerjala z načrti, ki sta jih naredila sama.
 

POVZETEK: V raziskovalni nalogi smo obravnavali geometrijo načrtov tlorisov kraških jam. Primerjali smo tlorise načrtov jamomerske metode izmere s pomočjo busolnega poligona in tlorise, ki smo jih izrisali iz oblakov točk terestričnega laserskega skeniranja. V nalogi predstavimo oba načina izmere in postopka izrisa tlorisa jame. Praktični del raziskovalne naloge vključuje izmero in obdelavo podatkov rudnika Mangana pod Šmarjetno goro ter kraških jam Mačkovica in Skednena jama. Glavni  rezultat naloge je primerjalna analiza načrtov izbranih jam ter ugotavljanje razlik med metodama. Ugotovili smo, da na natančnost načrtov najbolj vplivata oblika in dolžina jame. Klavdija Kalan Krošlin in Vasilij Milić

Uradna objava na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije

Državno tekmovanje iz gradbene mehanike

18. 5. 2022 je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani potekalo državno prvenstvo iz gradbene mehanike, katerega so se udeležili tudi naši dijaki pod mentorstvom prof. B. Postolove in prof. M. Pregl, ki so se odlično odrezali:

Timor Štrumelj, T3A je dobil ZLATO priznanje.
SREBRNA priznanja so dobili:
Eva Zankoč,
Dženita Zahirović.
Gaja Marolt,
Matevž Žnidaršič,
Tarik Šabić,
Laura Drnovšek Škrbec,
Luka Cedilnik,
Filip Škrk,
Tarik Mujakić.

Srebrno priznanje na 56. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije

Tudi letos smo na področju raziskovalne dejavnosti dosegli odličen rezultat. Dijakinji Hana Dizdarević (T3A) in Hidajeta Dizdarević (T2B) sta pod mentorstvom Nejca Kastelica izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Zelene strehe. V ponedeljek, 16. maja 2022, sta nalogo suvereno predstavili in zagovarjali na državnem srečanju, ki je potekalo v Murski Soboti.

Hana in Hidajeta sta pred komisijo in ostalimi prisotnimi po 10-minutni predstavitvi odgovarjali na številna vprašanja, ki so jih postavljali člani komisije. V skoraj polurnem razgovoru sta med drugim pojasnili, da sta v svojem raziskovalnem delu želeli ugotoviti, ali je zelena streha izolacijsko učinkovita. Postavili sta nekaj hipotez, ki sta jih želeli potrditi ali ovreči z anketo, intervjujem na gradbišču, eksperimentom in izračuni. Ugotovili sta, da imajo ozelenjene strehe številne pozitivne učinke na okolje, npr. vplivajo na ohranjanje biodiverzitete v urbanem okolju, varčevanje z energetskimi viri in posledični prihranek stroškov za toplotno energijo, pozitivni učinki na zrak in vodo v okolju … 

Naloga je bila odlično ovrednotena in dijakinji sta prejeli srebrno priznanje.

Hani in Hidajeti iskreno čestitamo za opravljeno delo, ki je ob pomoči in podpori mentorja Nejca Kastelica poželo velike pohvale državne komisije.

Državno tekmovanje iz matematike

V soboto, 23. aprila 2022, se je pet dijakov naše šole udeležilo državnega tekmovanja iz matematike, ki je potekalo na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku.

Naši dijaki so izkazali izjemno znanje in dosegli dobre rezultate.

Trije izmed jih so dosegli srebrno priznanje:

Aljaž Grošelj, U3B

Jakob Košir, T1B

Mitja Samotorčan, T1A
Na šolskem tekmovanju je 17 dijakov doseglo bronasto priznanje.

Vsem dobitnikom priznanj čestitamo!