Eko dan na SGGOŠ.StG

V sredo, 15. novembra 2023, smo imeli na šoli EKO dan. Ta dan so se dijaki udeležili različnih ogledov, predavanj in delavnic, ki so bile vezane na okolje. Cilj dneva je bil, da dijaki ozavestijo in osmislijo pomen skrbi za okolje iz vidika trajnostnega razvoja, ter na kakšen način lahko posameznik prispeva k ohranjanju narave.

Ogledali smo si sortirnico in odlagališče odpadkov RCERO in Javno komunalno podjetje Vrhnika, čistilno napravo Črnuče, skladišče radioaktivnih odpadkov ARAO, obiskali smo Center ponovne uporabe Ljubljana, podjetje AquafilSLO, gasilsko brigado, se udeležili delavnic v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in Botaničnem vrtu. Sprehodili smo se po Krajinskem parku Barje ter Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Obiskali so nas iz Geološkega zavoda Slovenije in nam predstavili kritične mineralne surovine ter prihodnost le-teh. Uspešno smo očistili okolico šole in preživeli lep dan malo drugače.

 

 

Eko dan – Komunalno podjetje Vrhnika

Dijakinje in dijaki 3. letnikov smeri gradbeni tehnik so si ogledali Komunalno podjetje Vrhnika v Sinji Gorici. Najprej so poslušali predavanje o ločevanju smeti in ponovni rabi stvari, potem pa so si deponijo tudi ogledali. Ogledali so si tudi sortirnico odpadkov, kjer pa je bil neznosen smrad. Na koncu so si od daleč ogledali še čistilno napravo ob Ljubljanici. Eko dan je bil zelo poučen, saj smo se naučili in spoznali veliko novega.

Eko dan – Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Dijaki razreda T2B smo v spremstvu profesoric Matjane Vogrič in Alenke Tomšič Grgurič ter ob strokovnem vodenju gospoda Andreja Verliča spoznavali Krajinski park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. In kaj smo si najbolj zapomnili? Da bomo kot bodoči gradbeniki ob posegih v (naravno) okolje razmišljali, kako poiskati najbolj optimalne rešitve, s katerimi bomo v čim večji meri varovali in ohranjali habitate. Kaj pa smo opazili in se naučili na samem ogledu? Zaznavali smo neželene učinke pohodništva oz. rekreiranja, ki poteka izven označenih poti. Opazovali smo erozijo gozdnih tal, ker je odgrnjena vrhnja plast, in se pogovarjali, s katerimi posegi in materiali lahko primerno urejamo ter utrjujemo poti. Pogovarjali smo se o ekologiji gozda ter o tem, kako pomembno je, da pri načrtovanju gradbenih posegov na varovanem območju (in tudi sicer) iščemo trajnostne rešitve.
Učno pot smo zaključili sicer nekoliko blatni, toda dobro razpoloženi. In še popotnica, ki nam jo je povedal gospod Verlič: Ne pozabimo, da ima vsako naše dejanje daljnosežne vplive na
okolje in naravo.

Kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS)

V projektu kreativnega ustvarjanja iz odpadne KEMS so sodelovali dijaki 2. letnika nižje poklicnega programa.

Prišli smo do ugotovitve, da je v svetu preveč plastičnih izdelkov in posledično tudi plastičnih odpadkov. Zato smo se odločili, da bomo s pomočjo tetrapakov nadomestili plastične dele v naših novih izdelkih. Zraven bomo uporabili tudi drugi odpadni material, ki ga v vsaki gradbeni delavnici ali skladišču najdemo in predstavlja nevarni odpad za okolje. Pri izbiri izdelkov smo gledali predvsem na njihovo praktično in enostavno uporabo.

Odločili smo se, da naredimo štiri različne izdelke. Ti so sledeči:

 

  1. Štiridelno držalo (za zidarske svinčnike, kemične svinčnike, flomastre in olfa nože itd.)
  2. Lopatica za posipavanje različnih materialov (apno, cement, pepel itd.)
  3. Trosilnik za posipavanje različnih materialov (primeren za posipavanje različnih materialov)
  4. Nosilec za kladiva
Dostopnost