Select Page

Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki

Irena Justin, prof.

koordinatorica

Na šoli izvajamo vzgojno-izobraževalno delo z dijaki, ki so pokazali visoke dosežke na različnih področjih (intelektualnem, ustvarjalnem, umetniškem). Ponujamo jim različne dejavnosti, učitelji pa glede na želje nadarjenih dijakov prilagodijo oblike in vsebine dela pri predmetu, ki ga poučujejo.

Nekateri dijaki so bili za nadarjene prepoznani že v osnovni šoli in na začetku šolskega leta le predložijo dokumentacijo. Če dijak še ni bil odkrit za nadarjenega, izvedemo evidentiranje in kasneje identifikacijo (teste izvaja psiholog). Zadnja stopnja je pridobitev mnenja staršev.

Vsem dijakom želimo omogočiti razvijanje nadarjenosti. Iz ponudbe šole izberejo aktivnosti, ki jih veselijo. Ponudbo pripravijo učitelji za svoja predmetna področja, aktivnosti pa se lahko udeležujejo vsi dijaki.

Dejavnosti za nadarjene v šolskem letu 2018/19

Poklon ustvarjalnosti in znanju mladih 2016

Poklon ustvarjalnosti in znanju mladih 2016

V sredo, 11. maja 2016, smo izvedli tradicionalno prireditev Poklon ustvarjalnosti in znanju mladih. Na prireditvi so se predstavili vsi dijaki, ki so v tem šolskem letu kakorkoli izstopali s svojim delom, in sicer na kulturnem področju, na različnih tekmovanjih, pri...

Iznajdljivost – delavnica za nadarjene, 23. marec 2016

Iznajdljivost – delavnica za nadarjene, 23. marec 2016

V sredo, 23. marca 2016, smo v sodelovanju s Socialno akademijo na SGGOŠ izvedli drugo izmed delavnic iz sklopa 10 stvari, ki te jih šola ne nauči. Naslov tokratne delavnice je bil Iznajdljivost – kako se znajti v življenju. Namen delavnice je dijake spodbuditi k...

Pusti svoj pečat s T4A – tretjič – januar 2016

Zadnja stena v učilnici 313 je popleskana. Vse dijakinje in vsi dijaki razreda T4A so odtisnili svoje dlani. Svoj pečat pa sta na steni pustila tudi razredničarka T4A razreda, prof. Irena Justin, in prof. Igor Perko, ki v učilnici 313 poučuje matematiko.

Pusti svoj pečat s T4A – drugič – december 2015

Pusti svoj pečat s T4A – drugič – december 2015

V učilnici 313 se delo nadaljuje. Blažu in Andražu se je pri brušenju in pleskanju stene pridružil še Anže, ki je tudi narisal skico za poslikavo stene. Skico so zadnji dan pouka v koledarskem letu 2015 s skupnimi močmi in novimi idejami prenesli na steno Nika, Špela,...

Pusti svoj pečat s T4A – prvič

Dijakinje in dijaki T4A razreda so se odločili, da bodo pustili svoj pečat na steni učilnice 313, v kateri jih prof. Igor Perko poučuje matematiko. Dela sta se najprej lotila Blaž in Andraž, ki sta steno pokitala.

Dostopnost