Select Page

Šolska knjižnica

Dragica Perme, prof., bibliotekar, Janja Zelnik, prof., bibliotekar

šolski knjižničarki

Telefon: 01 5600 427

E-naslov: dragica.perme@sggos.si, janja.zelnik@sggos.si

Delovni čas knjižnice: od 7.30 do 14.30

Vsak vpisan dijak je član knjižnice in si lahko gradivo sposoja na dom ali ga prebira v čitalnici. Knjižnična zbirka je bogata s strokovnim gradivom za vse izobraževalne programe, z leposlovjem, enciklopedičnimi naslovi ter strokovnimi revijami.

Gradivo hranimo na dveh lokacijah: v pritličju – S (Strokovna knjižnica), s prostim pristopom, in v kleti – P (Preusmerjena knjižnica), s skladiščnim sistemom postavitve.

»Mizica družabnih iger« (šah, jenga …) ponuja dijakom sprostitev med glavnim odmorom.

V mali dvorani ob knjižnici izvajamo biliopedagoške ure, literarne prireditve in ostale dejavnosti, ki so povezane s knjigo in kulturo branja.

E-viri (e-katalogi, podatkovne baze)
Elektronski katalogi knjižnic

COBISS +: katalog slovenskih knjižnic

mCOBISS: katalog slovenskih knjižnic na mobilnih napravah

Katalog Kongresne knjižnice (The Library of Congress): katalog ene največjih svetovnih knjižnic.Dostopi do podatkovnih baz brez omejitev

DOAJ (Directory of Open Access Journals) ali Imenik brezplačno dostopnih elektronskih revij: ponuja dostop do skoraj 3.500 brezplačnih, polnobesedilnih (full text) in recenziranih znanstvenih in strokovnih revij.

Google Scholar (Učenjak): spletni iskalnik za iskanje člankov, dizertacij, knjig, poročil in drugih znanstvenih in strokovnih virov. Vsebuje podatke o citiranosti posameznih del. Če je mogoče, pripelje do brezplačnih polnobesedilnih člankov.

DLib: spletni iskalnik za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Omogoča prost dostop do digitalnih vsebin revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, glasbe in priročnikov.

E-viri_Zbirka slovenskih e knjig: http://www.genija.com/

Naravovarstveni atlas Slovenije: http://www.naravovarstveni-atlas.si/nvajavni/

IUS-INFO : http://www.iusinfo.si/Ostalo/oProduktih.aspx?id=OPR01

 Podatkovne baze po tematiki

Humanistika (filozofija, verstva, umetnost, književna besedila, geografija – zemljevidi, etnologija, zgodovina)

VERSTVA, MITOLOGIJA

Biblija.net: Sveto pismo na spletu (slov.)

Bibliomania – besedila religij

UPODABLJAJOČA UMETNOST, FILM

Europeana: dostop do umetnin na spletu

AATA, BCIN: povezavi za iskanje s področja konzervatorstva

 GLASBENE UMETNOSTI

Europeana: dostop do posnetkov

SLOVARJI, JEZIKOSLOVJE

Slovarji slovenskega jezika

Slovarji na spletu http://www.spletni-slovar.com/slovensko-nemski

Perseus – klasična antična besedila z jezikovno analizo in študijami

BESEDILA SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

France Prešeren

Srečko Kosovel: 100 pesmi, tudi nemški prevod

Ostale zbirke slovenskih leposlovnih besedil

Bibliomania: literarne študije, študijski vodniki in književna besedila znamenitih avtorjev, večinoma z angl. govorečih področij

BESEDILA SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI

Projekt Gutemberg: zbirka elektronskih knjig v več kot 50 svetovnih jezikih

Perseus: klasična latinska in grška besedila z angl. prevodom

TEL ali Europeana :  dostop do digitaliziranih besedil evropskih književnosti (tekstovni in slikovni formati)

European Literature: povezave do književnih besedil zahodnoevropskih narodov

 

 

UPODABLJAJOČA UMETNOST, FILM

Europeana: dostop do umetnin na spletu

AATA, BCIN: povezavi za iskanje s področja konzervatorstva

GLASBENE UMETNOSTI

Europeana: dostop do posnetkov

GEOGRAFIJA, (ZEMLJEVIDI)

Interaktivni zemljevid Slovenije

Naravovarstveni atlas Slovenije

Map 24: cestni in ulični interaktivni zemljevid Evrope, Severne Amerike, Bližnjega vzhoda, Brazilije in Avstralije. Primeren za potovalne načrte.

MapQuest: cestni in ulični zemljevid sveta

 ZGODOVINA, KULTURNA ZGODOVINA

Perseus: digitalna knjižnica zgodovine, jezikovnih virov, umetnosti, arheologije, književnosti antičnega sveta. Vsebinsko načenja tudi nekatera druga kulturno in zgodovinsko pogojena poglavja.

LookLex: enciklopedija Orienta

DRUGA HUMANISTIČNA PODROČJA

Symbols.com: enciklopecija simbolov, znakov in ideogramov zahodnega sveta (razlaga, zgodovina)

KULTURNA DEDIŠČINA, KULTURNI ZAKLADI SLOVENIJE IN EVROPE

Naravna in kulturna dediščina

EUROPEANA, digitalna knjižnica Evrope. Ponuja okoli 2 milijona digitaliziranih dokumentov

PRAVO, ZAKONODAJA, POLITIKA

Uradni list Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

Države Evropske Unije: portal EU

Druge dejavnosti
– »v okviru obveznega dela IND (interesne dejavnosti) izvajanje delavnic KIZ ( knjižnično informacijsko znanje) in obiski knjižnic MKL-Knjižnica Bežigrad za 1. letnike vseh programov.«

– medpredmetno povezovanje in projektno delo;

– kulturne prireditve: srečanja ob dnevih knjige in poezije, recitali, pogovori o knjigi;

– sodelovanje v različnih projektih

Svetovni dan knjige

Svetovni dan knjige

V sredo in četrtek smo si izbrani razredi in posamezni učitelji privoščili po eno šolsko uro branja, poslušanja in sproščenega vživljanja v lepo slovensko besedo.

Dan poezije, 21. 3. 2022

Dan poezije, 21. 3. 2022

Tudi letos smo obeležili svetovni dan poezije in pesmi, ki smo ga posvetili arhitektu Jožetu Plečniku.

Obisk Knjižnice Bežigrad

Obisk Knjižnice Bežigrad

V okviru IND/Knjižnično informacijsko znanje smo dijakinje in dijaki T1A obiskali splošno Knjižnico Bežigrad.

Dostopnost