Select Page

V četrtek, 15. 12. 2022, so se dijaki O2D, O3C in O4C udeležili ogleda in predstavitve Reaktorskega centra Podgorica, ki se nahaja v okolici naselja Brinje – Ljubljana. Reaktorski center je bil postavljen kot osnova, okoli katere se je gradilo znanje o jedrski tehnologiji. Dijaki so poslušali predstavitev delovanja jedrske elektrarne. Predavanje je osmislilo pomen jedrske energije v svetu, ki je velikokrat predstavljena z negativnim podtonom. Sledili so številni eksperimenti, med katerimi je bil dijakom najbolj všeč merilec radioaktivnega sevanja. Zadnji del obiska je bil namenjen predavanju dr. Aleša Lapanjeta, ki je dijakom predstavil novejšo vejo biologije – koloidno biologijo. S koloidnimi procesi se dijaki srečajo pri predmetu Gospodarjenje z odpadnimi vodami, kjer na
začetku ponovijo fizikalno-kemijske lastnosti vode, spoznajo čiščenje odpadnih voda in varovanje hidrosfere, ter namen ekoremediacij na področju gospodarjenja z odpadnimi vodami. Predavanje dr. Lapanjeta je ponudilo dijakom praktični primer uporabe mikroorganizmov z namenom izboljšanja stanja okolja.

Dostopnost