Ogled Te – TOL Ljubljana

21. novembra 2022 so se dijaki 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik odpravili na ogled Termoelektrarne – Toplarne Ljubljana. Ogledali so si laboratorij za kontrolo tehnoloških vod ter laboratorij za analizo vod in analizo goriv. Dijaki so spoznali računalniški monitoring tehnoloških voda (on-line merilniki), ki omogoča čim manjšo porabo kemičnih sredstev za uravnavanje mnogih parametrov vode. Seznanili so se z elementnim analizatorjem (za analizo prisotnih elementov v snoveh) in adiabatni kalorimetrom, ki meri zgornjo kurilno vrednost premoga ali biomase.
Zaposleni na Te-TOL-u so pojasnili dijakom ravnanje z odpadnim pepelom, ki ga uporabijo tudi kot gradbeni kompozit. Zaključek ogleda je sledil ob enem izmed kotlov, kjer je postavljen prostor za ravnanje z nevarnimi odpadki in ostalimi vrstami odpadkov. Dijaki so se lahko prepričali o pravilnem ravnanju podjetja z nevarnimi odpadki, prav tako pa jih je na koncu zanimala statistika. Izvedeli so, da je dnevna poraba premoga 1000 ton, medtem ko je odpadnega pepela približno 20 ton.

Projekt Veselje do znanosti

10. novembra 2022 so se dijaki O1D udeležili delavnic v okviru projekta »Veselje do znanosti«. Dogodek se je odvijal na Gimnaziji Celje – center. Po uvodnem pozdravu je sledilo predavanje dr. Toma Turka, slovenskega biologa in biokemika, ki je navdihujoče predstavil pomen znanosti v svetu. Predavatelj je izpostavil nekaj imen znanstvenikov, ki so s svojimi dognanji dragoceno prispevali k razvoju znanosti in tehnologije. Predavanju so sledile izvedbe različnih delavnic, na katerih so dijaki spoznali gostujočo šolo in sodobne učne pripomočke kot je AR-sandbox (reliefni peskovnik), izvedli pa so tudi nekaj kemijskih poskusov in se preizkusili v učenju tehnik pomnjenja. Dogodek se je zaključil pozitivno in z mislijo na prihodnje leto, ko bodo dijaki v vlogi izvajalca
delavnice predstavili delo okoljevarstvenika.

Okoljejada 2022

13. oktobra 2022 so se mentorji in dijaki udeležili 15. državnega srečanja okoljevarstvenih tehnikov. Srečanje je potekalo na Muti, na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta. Gostujoča srednja šola je poskrbela za bogat kulturni in zabavni program. Po uvodnem pozdravu so se dijaki vseh povabljenih šol preizkusili v različnih delavnicah, kjer so spretno povezovali strokovno znanje, umetnost in se razgibali med iskanjem lova za zakladom. Glavni temi letošnje Okoljejade sta bila ogljični odtis in onesnaženost reke Meže. V poznih sedemdesetih letih je bila reka Meža izjemno
onesnažena s svincem in v tistem obdobju je glasbenik Marjan Smode izdal pesem Mrtva reka. Pesem je bila uporabljena za glasbeno ozadje dogodka. Medtem, ko so dijaki spletali nova poznanstva, so mentorji izmenjali dobre pedagoške prakse in utrdili pomen izobraževalnega programa. Sledil je skupinski ogled mitnice in rotunde, po kosilu pa zaključek srečanja. Letošnja Okoljejada, ki je združevala okoljevarstvo in umetnost, je ponovno potrdila pomembnost tovrstnih srečanj za učitelje in dijake, da svoje strokovno znanje delijo in z njim tudi gradijo.

O1E v botaničnem vrtu

O1E so obiskali najstarejšo znanstveno ustanovo v Sloveniji, več kot 200 let star botanični vrt. Vrt je kulturni spomenik državnega pomena in predstavlja čudovit poduk za mlade. Naša prijazna sogovornica nas je vodila po botaničnem vrtu in nam skrbno predstavila poleg osnovnih znanj še mnogo zanimivosti. Ugotovili smo, da nam narava mora biti vzgled in dobra učiteljica, če hočemo biti dobri okoljevarstveniki.

Okoljevarstveni tehniki v Aquafilu

Dijaki četrtega letnika smeri okoljevarstveni tehnik so v okviru pouka obiskali podjetje Aquafil SLO. Na ogledu so utrdili znanje o aktivnostih podjetij, ki skrbijo za okolje in reciklirajo materiale. V Aquafilu iz starih ribiških mrež in sintetičnih preprog izdelujejo novo sintetično vlakno Econyl, iz katerega potem nastanejo kvalitetna športna oblačila. Pri tem pa poleg za odpadke poskrbijo tudi za zeleno energijo, sekundarno surovino in lep odnos do okolja.