Select Page

Strokovna ekskurzija v podjetje AquafilSLO

V petek, 16. 6. 2023, so se dijaki O3C udeležili strokovnega ogleda podjetja AquafilSLO d. o. o. Dijaki so najprej poslušali predstavitev podjetja in predelave materialov, nato pa so se sprehodili čez celotno proizvodno linijo. Podjetje je pionir krožnega gospodarstva, kjer iz različnih odpadkov (ribiške mreže, preprog, itn.) izdelujejo najlon ECONYL®. AquafilSLO je edini specializiran za izdelavo najlona 6 za oblačilno industrijo in industrijo tekstilnih talnih oblog. Sodelujejo tudi z bližnjimi podjetji glede vzpostavljanja sistema trajnostnega ogrevanja, saj v procesu proizvodnje najlona 6 pridela veliko toplote, ki jo lahko oddajo sosednjim kompleksom, ki za svoje obratovanje potrebujejo večje količine toplote, npr. Vodnem mestu Atlantis. 

Dijaki so si ogledali tehnologijo proizvodnega procesa, utrdili poznavanje polimerizacije in depolimerizacije, potrjevali pomen krožnega gospodarstva in se navduševali nad robotizacijo proizvodnje. Vsi so prejeli majico iz Econyl-a in logotipom podjetja. Ob koncu ogleda so dijaki O3C izrazili hvaležnost in željo po še več tovrstnih ogledov, saj tako spoznajo možnosti uporabe znanja v praksi. 

Voda – kaj mi pomeni

V sredo, 31. 5. 2023, so se štirje dijaki O1D – 1. letnik okoljevarstveni tehnik, udeležili okrogle mize na temo Voda – kaj mi pomeni. Dogodek je organizirala Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana v sklopu projekta Unesco. Okrogla miza je razkrila statistične podatke o porabi vode v Sloveniji, prav tako o kvaliteti pitne vode v Ljubljani in kaj vse lahko najdemo v odpadnih vodah. Strokovnjaki iz različnih področij, ki se ukvarjajo z vodo, so predstavili okoljske probleme, ki vključujejo vodo, njena onesnaževala in nujne ukrepe za zaščito vode. Dogodek se je zaključil z refleksijo in skupno zavezo o bolj premišljenem ravnanju z vodo.

Ogled podjetja KOTO

V sredo, 19. 4. 2023, smo si z dijaki O3C in O4C pogledali proizvodne procese v podjetju KOTO. Podjetje predstavlja dober primer krožnega gospodarstva, saj se ukvarjajo s predelavo živalskih stranskih produktov in drugih biološko razgradljivih odpadkov. Odpadke predelajo v bioplin in proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, zato veljajo za samooskrbno in ogljično nevtralno podjetje. Dijaki so med ogledom potrdili, da teorija v praksi deluje zelo dobro, obenem pa so imeli priložnost spoznati delovna mesta, ki ustrezajo njihovem profilu po koncu srednješolskega izobraževanja.

Strokovna ekskurzija okoljevarstvenih tehnikov

Dijaki drugega, tretjega in četrtega letnika smeri okoljevarstveni tehnik so najprej obiskali podjetje Ocean Orchids. Temu je sledila predstavitev lončarstva v vasi Filovci, kjer so se praktično preizkusili v končni obdelavi keramike. Dijaki 1. letnika okoljevarstveni tehnik pa so si v Premogovniku Velenje ogledali muzej in si privoščili knapovsko malico, nato pa so šli na terenski ogled jezera ter razgledne točke nad Šoštanjem.

Dostopnost