Select Page

Prijazno vabljeni k sodelovanju v projektu, kjer mladi prepoznavajo vrednote stavbne dediščine lastnega kraja in s tem krepijo lastno identiteto. Skozi projekt spoznavajo domač kraj, njegovo dediščino, ki jo kasneje spoštujejo in ohranjajo.

Glavna tema projekta je likovno okrasje v ljudskem stavbarstvu, ki se nahaja na domačijah, kozolcih, gospodarskih poslopjih, portalih vrat in ostalih kamnitih ter lesenih delih stavb.

V projekt se lahko vključijo vsi mladi, od vrtca do srednje šole.

Vabljeni!

Dostopnost