Projekt Veselje do znanosti

10. novembra 2022 so se dijaki O1D udeležili delavnic v okviru projekta »Veselje do znanosti«. Dogodek se je odvijal na Gimnaziji Celje – center. Po uvodnem pozdravu je sledilo predavanje dr. Toma Turka, slovenskega biologa in biokemika, ki je navdihujoče predstavil pomen znanosti v svetu. Predavatelj je izpostavil nekaj imen znanstvenikov, ki so s svojimi dognanji dragoceno prispevali k razvoju znanosti in tehnologije. Predavanju so sledile izvedbe različnih delavnic, na katerih so dijaki spoznali gostujočo šolo in sodobne učne pripomočke kot je AR-sandbox (reliefni peskovnik), izvedli pa so tudi nekaj kemijskih poskusov in se preizkusili v učenju tehnik pomnjenja. Dogodek se je zaključil pozitivno in z mislijo na prihodnje leto, ko bodo dijaki v vlogi izvajalca
delavnice predstavili delo okoljevarstvenika.

Biseri baroka

Sodelovali smo z OŠ Brežice, ki je razpisala Unescov projekt.

Dijaki so risali baročno arhitekturo pri modulu Prostoročna skica. Poigrali so se tudi z akvarelnimi barvami. Risali so po predlogah, ki so si jih sami poiskali na spletu. Dijaki so si pomagali tudi z učbenikom Stavbarstvo 2 (avtorica prof. Petra Žirovnik Grudnik), kjer je poglavje Zgodovina stavbarstva na Slovenskem. Vsebino učnih ur smo medpredmetno povezali s snovjo pri modulih Stavbarstvo, Slovenska arhitektura in Umetnost. Nekateri dijaki so odšli tudi na ogled stare Ljubljane, ki ga je organizirala prof. Matjana Vogrič.

Kam z odpadnim materijalom?

Sodelovali smo v Unescovem projektu OŠ Franca Rozmana Staneta. 20 dijakov naše šole je pod mentorstvom prof. Ade Perko izvedlo dve delavnice.

1. Izdelava reciklirane svečke:
Material: olje od cvrtja hrane, star vosek in embalaža paštete . Po recepturi so dijaki napravili zmes za pripravo reciklirane oljne sveče.

2. Izdelava bioplastike:
Dijaki so na osnovi recepture »ustvarili« razgradljivo bioplastko, ki so jo vlivali v modele, ki so jih sami pripravili (iz alufolije, kartona ali iz odpadne embalaže).

Obisk na Zavodu za gradbeništvo Slovenije

Dijaki 1. letnikov smeri gradbeni tehnik so v treh zaporednih dneh obiskali Zavod za gradbeništvo Slovenije. Spoznali so 3 različne laboratorije in si ogledali čisto novi predstavitveni video, hkrati pa odgovarjali na vprašanja naših strokovnjakov in na nagradna vprašanja, »potežkali« ne-tako-lahke vzorce in bili presenečeni nad čistočo v največji hali.
 
Obisk je potekal v okviru Tedna umetnosti od 23. do 29. maja 2022. V tem tednu so dijaki obiskali še Botanični vrt Ljubljana in Geografski muzej Slovenije.

V šoli čebel 2022

Sodelovali smo v Unescovem projektu V šoli čebel, ki ga je v šolskem letu 2021/22 izpeljala Plečnikova gimnazija Ljubljana.

S temo o čebelah in čebelnjaku smo se srečali pri sledečih strokovnih modulih v programu gradbenega tehnika, SSI:

  • Stavbarstvo: lesne zveze in konstrukcija čebelnjaka (medpredmetna povezava z modulom Slovenska arhitektura: poglavje Slovensko ljudsko stavbarstvo),
  • Opisna geometrija: konstrukcija satovja,
  • Prostoročno risanje: Čebelnjak na Muljavi – konstrukcija in kompozicija čebelnjaka po interni skripti prof. Juvanca, Fakulteta za arhitekturo; poslikava panjskih končnic na temo svetopisemskih zgodb (medpredmetna povezava s slovenskim jezikom) in druge teme.

Prav tako smo se s temo o čebelah in čebelnjaku srečali pri strokovnih predmetih v programu tesar, kamnosek, upravljalec težke gradbene mehanizacije, SPI:

  • Računalništvo v gradbeništvu: izris čebelnjaka v programu AutoCAD,
    izris načrta za razrez čebelnjaka za CNC,
  • Osnove gradbene tehnologije: lesne zveze in konstrukcija čebelnjaka,
    sestavljanje čebelnjaka.