Select Page

Gradec in Van Gogh – Vabilo na ekskurzijo, 1. 9. 2023

Organiziramo ekskurzijo v okviru interesnih dejavnosti na SGGOŠ.StG za šolsko leto 2023/24.
Časovnica:
7.00 odhod izpred šole
9.30 prihod v Graz
10.00 sprehod skozi staro mestno jedro Gradca in spust po toboganu, nato prosto
13.00 zbor na glavnem trgu in odhod proti razstavišču
14.00 ogled razstave Van Gogh
16.00 odhod proti Ljubljani
18.00 predviden prihod v Ljubljano
Cena ob prijavi 40 udeležencev je 54 €. Vključuje prevoz z avtobusom, spust po toboganu, vstopnino na razstavo in virtualna očala.
Malica in kosilo iz popotne torbe. Cena kosila v restavraciji je od 10 do 15€.
Mestne znamenitosti, ki jih je vredno videli:
– Staro mestno jedro in glavni mestni trg Hauptplatz, ki je obdan z razkošnimi zgradbami. Je najbolje ohranjeno staro mestno jedro v Evropi. Uvrščen je na Unescov seznam svetovne dediščine.
– Dvorna pekarna Eedegger-tax deluje od leta 1569.
– Največja evropska orožarna Landeszeughaus.
– Dom štajerske deželne vlade Landhaus iz leta 1565.
– Moderna stavba Muzej umetnosti v Grazu, Kunsthaus Graz.
– Tobogan Schlossberg velja za najboljši podzemni tobogan na svetu.
– Rovi pod grajskim hribom.

Prijavite se na karin.prodan@sggos.si.

Simbolika v Slovenskem ljudskem stavbarstvu

Prijazno vabljeni k sodelovanju v projektu, kjer mladi prepoznavajo vrednote stavbne dediščine lastnega kraja in s tem krepijo lastno identiteto. Skozi projekt spoznavajo domač kraj, njegovo dediščino, ki jo kasneje spoštujejo in ohranjajo.

Glavna tema projekta je likovno okrasje v ljudskem stavbarstvu, ki se nahaja na domačijah, kozolcih, gospodarskih poslopjih, portalih vrat in ostalih kamnitih ter lesenih delih stavb.

V projekt se lahko vključijo vsi mladi, od vrtca do srednje šole.

Vabljeni!

Arhitekturna dediščina v fotografiji 2023

Na šoli smo v okviru strokovnega modula stavbarstvo bodočim gradbenim tehnikom predstavili arhitekturno dediščino na Slovenskem in poudarili njen pomen za današnji čas. Arhitekturna dediščina je dokument časa, ki ga srečujemo na vsakem koraku. Sporoča nam, kakšen odnos so imeli predniki do prostora in okolja ter kako so v njem in z njim živeli. Arhitekturna dediščina lahko obstane le, če jo razumemo kot dodano vrednost, ki povečuje kakovost bivalnega in zunanjega prostora. S primernim odnosom do te dediščine, z njenim ohranjanjem in vzdrževanjem lahko povečamo bivalno udobje v historičnem okolju. Arhitekturna dediščina na Slovenskem je izraz naše kulturne identitete, ki jo kažemo z načinom življenja in običaji, z uporabo avtohtonih materialov ter ohranjanjem ročnih spretnosti, veščin, znanj in kreativnosti.
V projektu so sodelovali:
– OŠ Dušana Flisa Hoče
– OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana
– OŠ Notranjskega odreda Cerknica
– OŠ Središče ob Dravi
– OŠ Toneta Čufarja Ljubljana
– Gimnazija Ledina Ljubljana
– Gimnazija Škofja Loka
– Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
– Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana
– Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

 

Biseri baroka

Obdobje baroka smo spoznavali pri strokovnem modulu Stavbarstvo in Prostoročna skica.

Pri Stavbarstvu smo se pogovarjali o značilnostih baročnega stavbarstva in spoznali baročno Ljubljano.

Pri Prostoročni skici so si dijaki izbrali baročno stavbo v Ljubljani, jo fotografirali, analizirali in skicirali.

V šoli čebel

Sodelovali smo v projektu V ŠOLI ČEBEL, ki ga je organizirala Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana. V projektu so sodelovali dijaki 1.letnika (28) in 2. letnika (28). Pri strokovnem modulu Stavbarstva so spoznali kaj je dediščina in da jo ločimo na pomično in nepomično ter snovno in nesnovno dediščino. V sklopu vaj so izpolnili pripravljen učni listič na temo dediščine. Spoznali so leseno konstrukcijo čebelnjaka na Muljavi. Pri strokovnem modulu Osnove projektiranja so risali na panjske končnice. Predstavljena je bila zgodovina panjskih končnic in tematika poslikav. Pri strokovnem modulu Prostoročna skica so se naučili, da je lesena konstrukcija načrtovana v zlatem rezu. To so nato risali. Naredili so maketo v razmerjih zlatega reza in barvno študijo kompozicije zlatega reza na maketi.
Mentorica Karin Prodan

Dostopnost