Biseri baroka

Sodelovali smo z OŠ Brežice, ki je razpisala Unescov projekt.

Dijaki so risali baročno arhitekturo pri modulu Prostoročna skica. Poigrali so se tudi z akvarelnimi barvami. Risali so po predlogah, ki so si jih sami poiskali na spletu. Dijaki so si pomagali tudi z učbenikom Stavbarstvo 2 (avtorica prof. Petra Žirovnik Grudnik), kjer je poglavje Zgodovina stavbarstva na Slovenskem. Vsebino učnih ur smo medpredmetno povezali s snovjo pri modulih Stavbarstvo, Slovenska arhitektura in Umetnost. Nekateri dijaki so odšli tudi na ogled stare Ljubljane, ki ga je organizirala prof. Matjana Vogrič.

Kam z odpadnim materijalom?

Sodelovali smo v Unescovem projektu OŠ Franca Rozmana Staneta. 20 dijakov naše šole je pod mentorstvom prof. Ade Perko izvedlo dve delavnice.

1. Izdelava reciklirane svečke:
Material: olje od cvrtja hrane, star vosek in embalaža paštete . Po recepturi so dijaki napravili zmes za pripravo reciklirane oljne sveče.

2. Izdelava bioplastike:
Dijaki so na osnovi recepture »ustvarili« razgradljivo bioplastko, ki so jo vlivali v modele, ki so jih sami pripravili (iz alufolije, kartona ali iz odpadne embalaže).

Obisk na Zavodu za gradbeništvo Slovenije

Dijaki 1. letnikov smeri gradbeni tehnik so v treh zaporednih dneh obiskali Zavod za gradbeništvo Slovenije. Spoznali so 3 različne laboratorije in si ogledali čisto novi predstavitveni video, hkrati pa odgovarjali na vprašanja naših strokovnjakov in na nagradna vprašanja, »potežkali« ne-tako-lahke vzorce in bili presenečeni nad čistočo v največji hali.
 
Obisk je potekal v okviru Tedna umetnosti od 23. do 29. maja 2022. V tem tednu so dijaki obiskali še Botanični vrt Ljubljana in Geografski muzej Slovenije.

V šoli čebel 2022

Sodelovali smo v Unescovem projektu V šoli čebel, ki ga je v šolskem letu 2021/22 izpeljala Plečnikova gimnazija Ljubljana.

S temo o čebelah in čebelnjaku smo se srečali pri sledečih strokovnih modulih v programu gradbenega tehnika, SSI:

  • Stavbarstvo: lesne zveze in konstrukcija čebelnjaka (medpredmetna povezava z modulom Slovenska arhitektura: poglavje Slovensko ljudsko stavbarstvo),
  • Opisna geometrija: konstrukcija satovja,
  • Prostoročno risanje: Čebelnjak na Muljavi – konstrukcija in kompozicija čebelnjaka po interni skripti prof. Juvanca, Fakulteta za arhitekturo; poslikava panjskih končnic na temo svetopisemskih zgodb (medpredmetna povezava s slovenskim jezikom) in druge teme.

Prav tako smo se s temo o čebelah in čebelnjaku srečali pri strokovnih predmetih v programu tesar, kamnosek, upravljalec težke gradbene mehanizacije, SPI:

  • Računalništvo v gradbeništvu: izris čebelnjaka v programu AutoCAD,
    izris načrta za razrez čebelnjaka za CNC,
  • Osnove gradbene tehnologije: lesne zveze in konstrukcija čebelnjaka,
    sestavljanje čebelnjaka.

Jezero je – jezera ni 2022

10. maja 2022 smo v Dolenjem jezeru izpeljali 19. nacionalni projekt Unesco pridruženih šol Slovenije Jezero je – jezera ni. Na srečanju so poleg naših udeležencev in mentorjev sodelovali še udeleženci in mentorji iz Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, Gimnazija Ledina in Palčki vrtca Jelka.

Teme letošnjega projekta so bile raznolikost, kulturna dediščina, medkulturno učenje, trajnostni razvoj in življenjski slog.

 

 

Dosegli smo naslednje cilje:

– naučiti se živeti skupaj,

– naučiti se skrbeti za okolje in vodo,

– naučiti se izražati skozi umetnost.

 

Ponudili smo naslednje delavnice:

– gradbena delavnica: Vaška arhitektura, Alenka Petrič,

– geodetska delavnica: Zakoličba stavbe, Rok Vodopivec,

– pečarska in kamnoseška delavnica: Pisani mozaiki, Biljana Postolova,

– likovna delavnica: Cerkniško jezero v akvarelu, Karin Prodan,

– novinarska delavnica: e-Jezerski list, Snežna Kokelj z dijaki SGGOŠ,

– fotografska delavnica: Jezerski foto utrinki, Miha Došler z dijaki SGGOŠ.