Select Page

Dijaki razreda T2B smo v spremstvu profesoric Matjane Vogrič in Alenke Tomšič Grgurič ter ob strokovnem vodenju gospoda Andreja Verliča spoznavali Krajinski park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. In kaj smo si najbolj zapomnili? Da bomo kot bodoči gradbeniki ob posegih v (naravno) okolje razmišljali, kako poiskati najbolj optimalne rešitve, s katerimi bomo v čim večji meri varovali in ohranjali habitate. Kaj pa smo opazili in se naučili na samem ogledu? Zaznavali smo neželene učinke pohodništva oz. rekreiranja, ki poteka izven označenih poti. Opazovali smo erozijo gozdnih tal, ker je odgrnjena vrhnja plast, in se pogovarjali, s katerimi posegi in materiali lahko primerno urejamo ter utrjujemo poti. Pogovarjali smo se o ekologiji gozda ter o tem, kako pomembno je, da pri načrtovanju gradbenih posegov na varovanem območju (in tudi sicer) iščemo trajnostne rešitve.
Učno pot smo zaključili sicer nekoliko blatni, toda dobro razpoloženi. In še popotnica, ki nam jo je povedal gospod Verlič: Ne pozabimo, da ima vsako naše dejanje daljnosežne vplive na
okolje in naravo.

Dostopnost