Select Page

V četrtek, 16. novembra 2023, sta nas obiskali predstavnici podjetja SLOPAK in dijakom programa okoljevarstveni tehnik predstavili delovanje podjetja in pomen upravljanja z odpadki. Podjetje se usmerja v celostno obravnavo tem s področja ravnanja z odpadki, njihov poudarek pa je na odpadni embalaži. Dijaki so osvežili znanje iz predmeta gospodarjenje z odpadki, med drugim tudi osmislili pomen t. i. razširjene odgovornosti proizvajalcev. Strokovnjakinji sta pojasnili ozadje sprememb pritrjenih pokrovčkov na embalaži in ob koncu zastavili izziv, v katerem so dijaki razmišljali o novem proizvodu, ki bi bil okoljsko sprejemljiv in vključen v krožno gospodarstvo.

Dostopnost