Select Page

Dijaki 2. letnika programa okoljevarstveni tehnik so imeli v sklopu modula Terenskih in laboratorijskih metod (TLV) priložnost opravljati terenske in laboratorijske vaje na Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO). V dveh izvedbenih terminih se dijaki sprehodili skozi objekt ravnanja z odpadki, spoznali (industrijsko) kompostiranje bioloških odpadkov, se sprehodili skozi biofilter, ki ga RCERO uporablja  za zagotavljanje čistosti zraka ter merili onesnaženost zraka v času predelave odpadkov in pred izpustom v ozračje, določali vsebnost patogenih bakterij v kompostu in zrelost komposta za nadaljnjo uporabo, analizirali odpadno vodo in preverjali njeno onesnaženost. Vsi dijaki so se rokovali s sodobnimi laboratorijskimi pripomočki in napravami za analizo zemlje, odpadne vode in mikrobiologijo. 

Dostopnost