Select Page

V petek, 8. marca 2024, so se dijaki okoljevarstveniki iz 4. letnika udeležili terenskih vaj, ki so jih pripravili na Geološkem zavodu Slovenije. Strokovnjaki iz GeoZS so predstavili geofizikalne meritve v vrtinah oz. delovanje karotažnih meritev. Karotažne meritve v vrtinah pokažejo različne lastnosti prevrtanih geoloških plasti, stanje vrtne ali vodnjaa, morebitne poškodbe ter lastnosti vode po globini vrtine in vodonosnika. Geofizikalne meritve se uporabljajo predvsem na področjih hidrogeologije, inženirske geologije, geotermije, pridobivanja mineralnih surovin, geoenergije ter varovanja okolja, geotehnike in gradbeništva. Dijaki so imeli priložnost rokovanja z različnimi merilnimi inštrumenti za merjenje gladine podzemne vode in vzorčenje vode. Prav tako so spoznali 5 vrst sond, ki imajo vgrajene različne senzorje, npr. za zaznavanje naravnega gama sevanja, temperature in električne upornosti fluida, optični pregledovalnik, 360° Video kamera, sonda za merjenje geometrije vrtine, itn. Terenske vaje omogočajo dijakom vpogled v delovno okolje, kar jim pomaga tudi pri odločanju o svoji prihodnji karierni poti. Prav tako lahko vzpostavijo stike z delodajalci in strokovnjaki v industriji.

Dostopnost