Select Page

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na šoli organizirali tekmovanje Ekokviz na temo Energetsko-podnebna pismenost. S prebiranjem gradiva so dijaki povezovali energetsko-podnebne izzive z družbenimi, okoljskimi, ekonomskimi, tehnološkimi in drugimi izzivi trajnostnega razvoja. Na ta način je program Ekošola želel poudariti in izpostaviti vlogo mladih pri uresničevanju energetsko-podnebnega prehoda Slovenije. Na šolskem tekmovanju so sodelovali dijaki srednjega strokovnega izobraževanja ter strokovne gimnazije. Na državno tekmovanje v ekoznanju se uvrsti 75 dijakov iz vsakega nivoja  izobraževanja (SPI, SSI/PTI in GIM) iz cele Slovenije. Našo šolo sta na državnem tekmovanju, ki je potekalo na ŠC Celje, zastopala Zala Žalar (T2B), predstavnica smeri gradbenega tehnika ter Miha Pristavec (O3D), predstavnik smeri okoljevarstveni tehnik. Tako Zala kot Miha sta na tekmovanju osvojila zlato priznanje.
Čestitamo.

Karin Mezgec, koordinatorica projekta Ekokviz za srednje šole

Dostopnost