Select Page

Naše današnje strokovno potovanje je potekalo pod jasnim in občasno vetrovnim nebom, ki je dodalo posebno dinamiko našemu obisku Sečoveljskih solin in Luki Koper. Namen ekskurzije je bil dijakom O1D približati praktično uporabo teoretičnih znanj varovanja narave in okolja ter jim predstaviti pomembnost slovenskega pristanišča v mednarodni trgovini.

Prvi del ogleda se je začel v Sečoveljskih solinah. Naš vodič nas je popeljal skozi zgodovino solin, metodah pridelave soli in specifičnih vrstah soli, ki so značilne za to področje. Sprehodili smo se po lesenem mostu, obdanim z halofitskimi rastlinami, ter opazovali odtise raznolikih ptic, ki so nedavno prečkale to območje. Med postanki pri solinarskih hiškah smo izvedeli več o vsakdanjem delu in tehniki pridelave soli, ki vključuje sušenje in prekladanje soli na vagone.

Po krajšem postanku in malici smo se z avtobusom odpravili proti Luki Koper, kjer nas je pričakal vodič. Zaradi varnostnih razlogov se ogled Luke KP odvija na avtobusu. Med vožnjo skozi pristanišče nam je sodelavec Luke predstavil dejavnosti pristanišča, njegov pomen za transportno mrežo Slovenije in Evrope, ter poudaril ekološke vidike in monitoring, ki sta stalnica v pristaniških dejavnostih. Ogledali smo si vse tri bazene in izvedeli, kateri tipi ladij se kje privezujejo.

Ob zaključku našega strokovnega dne smo se z razgledne ploščadi še enkrat ozrli po širnih solinah in se nato z avtobusom odpravili nazaj proti šoli. Ta dan je bil izjemna priložnost za naše dijake, da vidijo, kako se teoretično znanje uporablja v praksi in kako pomembno je skrbno upravljanje z naravnimi ter industrijskimi resursi za trajnostni razvoj naše družbe.

Dostopnost